DONATIES
 
Aangezien wij alles op vrijwillige basis doen en een non-profit organisatie zijn vragen wij donaties om deze site te laten draaien.
 
Donaties kunt u doen t.n.v. C.C.Slijters o.v.v.. Gift scdf.nl
NL96 RABO 0115 8277 73
 
Dit zijn de vaste lasten van onze site:
Hosting pakket 119,88 - Verlengingsdatum 04-02-2022
Domeinnaam 13,99 - Verlengingsdatum 27-02-2022
Standaard SSL 35,88 - Verlengingsdatum 06-07-2022
 
Binnengekomen donaties:

Do. 30 December
J.B 25,- / J.R 10,- / ML 20,- / K.G. 10,-.

Di. 11 Januari 2022
J.v.H. 20,- / A.S.  10,- / G.W.  20.- / J.B.  25,- / V.P.  60,- / M.B. 15,- / J.v.S. 10,-.

 
Hartelijk dank voor uw steun!